Znaki towarowe - ochrona prawna

| more

Firma Polskie Biuro Handlowe oświadcza, że wszystkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe (słowne, graficzne, słowno-graficzne, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane), znaki usługowe, projekty graficzne i logo, takie jak: FM GROUP , TT FM COLLECION, TRIUMPH OF ORCHIDS, AURILE, AQUA MAGIC, SPA SENSES, BODY SIGN, SKIN LAB, GOLD REGENESIS, B-GLUCAN ACTIVE, FM GROUP MAKE UP, FOR HOME, MOBILE, VICTORINOX, SWIBO, WENGER, MAGLITE, OPINEL, BALSAX, JAXON, ZIPPO, DEMON,  i inne (dalej jako "Znaki Towarowe") są własnością odpowiednich podmiotów, którym przysługuje prawo ochronne do wyłącznego używania Znaków Towarowych w sposób zarobkowy, zawodowy lub gospodarczy (dalej jako "Właściciele"). Wykorzystanie w Serwisie Znaków Towarowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma na celu wykorzystania lub nadużycia wizerunku oraz dobrego imienia, jak również renomy Właścicieli lub Znaków Towarowych. PW Kormoran nie jest w jakikolwiek sposób powiązany z Właścicielami Znaków Towarowych, ani nie uzyskał licencji na korzystanie ze Znaków Towarowych zamieszczonych w Serwisie. Znaki Towarowe umieszczone na opakowaniach - zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi sprzedaż towarów na terenie Polski - nie mogą być usunięte z uwagi na obowiązek identyfikowania producenta. Ich pozostawienie na towarach jest obowiązkiem ustawowym.